U vindt heel wat informatie en antwoorden op de verschillende pagina's van deze website. Hieronder bundelen we nog eens enkele veelgestelde vragen. We zullen deze rubriek verder aanvullen op basis van jullie vragen.

Veelgestelde vragen: ik wil kopen

Ik sta in het register. Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

U krijgt uw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties: 

 • U koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • U vraagt zelf dat we u schrappen. U stuurt ons hiervoor een brief, e-mail of komt langs. 
 • U voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij u een woning aanbieden.
 • U voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden wanneer wij onze registers actualiseren.

U krijgt uw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • U antwoordt niet of te laat op de vraag die wij u stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. U wordt niet geschrapt als u overmacht aantoont.
 • U gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond. U wordt niet geschrapt als u een gegronde reden aantoont voor uw weigering.
 • U aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen. 
 • U hebt bij uw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.

Welke plichten heb ik na de aankoop van een sociale woning?

Als u een sociale woning koopt, dan moet u zelf 20 jaar in deze woning blijven wonen. De termijn loopt vanaf de datum waarop u de aankoopakte ondertekende.

U mag de woning tijdens die periode dus niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat u de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … U mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als u zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van uw erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom).

Leeft u of één van uw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Veelgestelde vragen: ik wil lenen

Waarvoor kan ik lenen?

Het Vlaams Woningfonds verstrekt alleen hypothecaire leningen voor woningen, zolang er budget beschikbaar is. Welke types van woningen, dat leest u op deze pagina.

Hoe vraag ik een lening aan?

 • Stap 1 - Vraag een lening aan bij Kleine Landeigendom Het Volk
 • Stap 2 - Controle van uw aanvraag en schatter op bezoek
 • Stap 3 - U ontvangt een schriftelijk aanbod om te tekenen
 • Stap 4 - Opmaak en verlijden van de akte bij de notaris
 • Stap 5 - Uitbetaling van uw leningsbedrag

U leest hierover meer op deze pagina.

Hoeveel bedraagt de rentevoet?

Momenteel bedraagt de rentevoet 1,60% vast op 20 jaar, 1,80% vast op 25 jaar en 2,00% vast op 30 jaar. U kan de tarieven bekijken op de website van het Vlaams Woningfonds.