Visitatiecommissie komt in september 2020 op bezoek bij KLE Het Volk

In september 2020 komt de visitatiecommissie op bezoek bij Kleine Landeigendom Het Volk. Deze visitatiecommissie is een controleorgaan van de Vlaamse overheid, die in principe elke 6 jaar op bezoek komt. Daarbij worden de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappij op een aantal domeinen geëvalueerd.

Heeft u vragen hierover? Laat het ons dan weten via privacy@klehetvolk.be

webadmin