Plichten

Bij een Vlaamse Woonlening hebt u drie belangrijke plichten:

  • u moet de woning zelf bewonen en u moet zich er domiciliëren binnen de twee jaar na het verlijden van de akte. 
  • u hebt tijdens de hele looptijd van uw lening een brandverzekering.
  • u leent verplicht voor noodzakelijke werken, als de schatter dit nodig vindt om te voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Deze eerste twee verplichtingen gelden zolang de lening loopt.

Brandverzekering

U moet verplicht een brandverzekering aan nieuwwaarde afsluiten voor uw woning. U kiest zelf bij welke verzekeraar u dat doet.

Belangrijk: u moet een brandverzekering hebben voordat u de akte bij de notaris tekent. Zonder brandverzekering kan uw leningsakte niet doorgaan. 

Als u later tijdens de looptijd van uw lening niet meer verzekerd bent, dan kan het Vlaams Woningfonds de lening volledig vervroegd opeisen.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

We raden u aan om een Verzekering Gewaarborgd Wonen aan te vragen bij Wonen-Vlaanderen. Dit is een gratis verzekering die u helpt om de lening aan het Vlaams Woningfonds terug te betalen als u ziek wordt of als u uw job verliest

U kan nagaan op de website van Wonen-Vlaanderen aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de aanvraag moet regelen. Vraag de verzekering aan binnen het jaar na het verlijden van de leningsakte. 

Eerste betaling

U ontvangt, kort na het ondertekenen van de akte bij de notaris, een domiciliëringsopdracht van het Vlaams Woningfonds. Dit wil zeggen dat u het Vlaams Woningfonds de toelating geeft om het bedrag maandelijks van uw bankrekening te halen. U bezorgt de domiciliëringsopdracht ingevuld en ondertekend terug.

U kan kiezen om de betaling te laten doorgaan 10 dagen voor de vervaldag, op de vervaldag zelf of 10 dagen na de vervaldag.

Staat er niet genoeg geld op uw rekening, dan doet het Vlaams Woningfonds na 10 dagen opnieuw een inningspoging. U moet dus niet zelf storten, maar wel zorgen voor voldoende geld op uw rekening.

Bijvoorbeeld:
U tekent uw akte op 7 oktober. De 7de van de maand is telkens uw vervaldag. Stel dat u ervoor kiest om 10 dagen na de vervaldag te betalen, omdat u dan zeker bent dat uw inkomen op uw rekening staat. Dan zal de eerste betaling eraf gaan op 17 november.