Rentevoet

De debetrentevoet op uw Vlaamse Woonlening hangt af van:

  • de marktrente
  • uw inkomen en gezinstoestand: hoe lager het inkomen en hoe groter het gezin, hoe voordeliger de rentevoet
  • de ligging van de grond en/of woning

De laagste rentevoet bij de VMSW is 2%.

U kan de rentevoet nooit onderhandelen. Hij wordt ook automatisch herberekend tijdens de looptijd van uw lening, op vaste momenten.

Voor een precieze berekening komt u langs op ons kantoor.

Maandelijkse aflossing

U betaalt maandelijks het verschuldigde maandbedrag (kapitaal en interest) zoals u dat in de aflossingstabel vindt. U betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal.

Over hoe en wanneer de maandelijkse aflossing moet gebeuren, leest u meer op de website van de VMSW.

Notaris- en registratiekosten

U moet bij elke aankoop notaris- en registratiekosten betalen. Alleen als de waarde van uw woning hoger ligt dan het totale nodige leningsbedrag, kunt u voor deze notaris- en registratiekosten bijlenen. De lening kan nooit hoger zijn dan de waarde van de woning.

De kosten bedragen ongeveer 6% (beschrijf) van de verkoopprijs bij een rechtstreekse (niet-openbare) verkoop.

U kan de notariskosten berekenen op de website van notaris.be. De notaris rekent maar de helft van het ereloon als u een lening bij de VMSW of het Vlaams Woningfonds heeft.

Verzekeringskosten

U moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor uw woning. 

Daarnaast raden we u de Verzekering Gewaarborgd Wonen aan, die u helpt om uw lening te betalen als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Vraag na of u hiervoor in aanmerking komt.

Betalingsuitstel

U kan betalingsuitstel krijgen aan het begin van uw lening. Dit kan drie, zes, negen of twaalf maanden duren. U vraagt dit bijvoorbeeld als u de woning die u koopt niet onmiddellijk kan bewonen en ondertussen nog ergens anders moet huren. Denk eraan dat u de eerste maanden wellicht kosten hebt voor werken aan de woning, inrichting, enzovoort. Ook dan is betalingsuitstel een goede oplossing.

Betalingsuitstel wil niet zeggen dat u helemaal niets meer moet betalen per maand. U betaalt nog geen ontleend kapitaal terug, maar wel al de verschuldigde interesten. Daardoor ligt het maandelijks bedrag veel lager.

Als u alleen leent voor renovatiewerken, dan bent u verplicht om betalingsuitstel van 12 maanden te nemen.

Betalingsuitstel moet mee in de leningsakte opgenomen worden, dus u vraagt dit bij de opstart van uw dossier.