dinsdag 19 november 2019 Inloggen

Wie zijn wij

Minimaliseren

Vanuit de christelijke arbeidersbeweging wordt op 18 januari 1936 de Gewestelijke Maatschappij voor Kleine Landeigendom Het Volk opgericht.  
Kleine Landeigendom Het Volk stelt zich tot doel gronden aan te kopen, kleine landeigendommen te bouwen om te verkopen aan minvermogenden, leningen te verschaffen aan verminderde rentevoet voor het individueel of in groep bouwen en voor renovatie of verbouwing.

De eerste beheerraad en commissarissen zijn een weerspiegeling van vertegenwoordigers uit het parlement, de provincie, de aangesloten gemeenten en de christelijke arbeidersbeweging, versterkt met enkele gewaardeerde juristen met een grote sociale ingesteldheid.
Edmond Ronse, die nadien minister zal worden en Emiel Claeys, de latere burgemeester van Gent staan ook aan de wieg van zustermaatschappij Volkshaard, actief in de huursector. Ze zijn dan respectievelijk voorzitter en secretaris van het Christelijke Werkersverbond.

 

De zetel van de maatschappij is nu gevestigd te Gent, in de Ravensteinstraat 12.
KLE Het Volk maakt deel uit van de koepel Huisvesting Het Volk en is daardoor zustermaatschappij van Volkshaard en van de Centrale voor Huisvesting (CvH).  Volkshaard verhuurt sociale woningen.  De CvH verricht voornamelijk metingen en schattingen, en biedt service rond de huisvestingsproblematiek.

Sedert de stichting tot en met 31 december 2018 werden er reeds 2.838 woningen gebouwd en 7.329 leningen toegestaan in het arrondissement Gent - Eeklo.