Monday, May 30, 2016 Register Login

KLEINE  LANDEIGENDOM  HET  VOLK  CVBA - SO
S o c i a l e  H u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j

 

Wie zijn wij?

 

Koopwoningen

 

Leningen

 

Pers

17 bouwloten te koop in Kaprijke/Lembeke - verkoopprijzen: gewone (14) en middelgrote (3) loten respectievelijk € 130 en € 180/m².