vrijdag 2 december 2016 Registreren Inloggen

KLEINE  LANDEIGENDOM  HET  VOLK  CVBA - SO
S o c i a l e  H u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j

 

Wie zijn wij?

 

Koopwoningen

 

Leningen

 

Pers 

Nog te koop: 1 sociale kavel en 1 middelgrote sociale kavel te Kaprijke/Lembeke

U zoekt een kwaliteitsvolle en een betaalbare eigen woning.

Kleine Landeigendom Het Volk wil u hierbij graag helpen.Disclaimer