zaterdag 16 december 2017 Inloggen

KLEINE  LANDEIGENDOM  HET  VOLK  CVBA - SO
S o c i a l e  H u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j

 

Wie zijn wij?

 

Koopwoningen

 

Leningen

 

Pers 

Nu te koop: 2 sociale kavels (325m² en 316m²) gelegen te Gent/Drongen, A. Catrystraat aan € 272/m² - meer info te bekomen bij mevr. Sysmans (09/265.82.58).

 

U zoekt een kwaliteitsvolle en een betaalbare eigen woning.
Kleine Landeigendom het Volk wil u hierbij graag helpen.

Disclaimer