Thursday, November 26, 2015 Register Login

KLEINE  LANDEIGENDOM  HET  VOLK  CVBA - SO
S o c i a l e  H u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j

 

Wie zijn wij?

 

Koopwoningen

 

Leningen

 

Pers

 

U zoekt een kwaliteitsvolle en een betaalbare eigen woning.

Kleine Landeigendom Het Volk wil u hierbij graag helpen.

Opgelet: de budgetten voor een sociale lening zijn momenteel uitgeput.  
Mogelijks zijn er vanaf 16/11/2015 opnieuw financi&eum