Saturday, April 19, 2014 Register Login

KLEINE  LANDEIGENDOM  HET  VOLK  CVBA - SO
S o c i a l e  H u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j

 

Wie zijn wij?

 

Koopwoningen

 

Leningen

 

Pers

 

 Opgelet: vanaf heden wordt er elke vrijdag met gesloten deuren gewerkt en kan u ons enkel telefonisch bereiken.

Er zijn geen financiële middelen meer beschikbaar voor de Vlaamse sociale woonlening.

 

U zoekt een kwaliteitsvolle en een betaalbare eigen woning.

Kleine Landeigendom Het Volk wil u hierbij graag helpen.

 

 

Disclaimer